کتاب «سرزمین طارم» منتشر شد!

کتاب فاخر و اثر ماندگار «سرزمین طارم؛ آنایوردوم طارم» به قلم توانمند «دکتر مهدی محمدی» در انتشارات گیوا به چاپ و نشر رسید. در هفته کتاب و کتابخوانی، جهت معرفی این با ارزش، چندین مراسم رونمایی در سه استان قزوین، گیلان و زنجان برگزار شد. لینک خبرگزاری ها و تصاویر مرتبط به این رونمایی ها را دنبال کنید: لینک خبرگزاری مهر https://www.mehrnews.com/news/5074305/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8.‎.‎.‎ لینک خبرگزاری ایسنا https://www.isna.ir/news/99082718692/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%.‎.‎.‎ لینک خبرگزاری ایرنا https://www.irna.ir/news/84113010/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%.‎.‎.‎ با امید موفقیت این نویسنده و استقبال از این اثر فاخر روابط عمومی انتشارات بین المللی گیوا