برای اولین بار در کشور، کتابی ۱۰۰% علمی در باب اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی به چاپ و نشر رسید!

کتاب «اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی از دیدگاه بیومکانیکی (راهنمای گام به گام حذف اشتباهات رایج)» توسط سه تن از اساتید خوب دانشگاه های کشور نوشته و به بازار عرضه شد. نویسندگان این کتاب: دکتر عباس فرجاد پزشک، استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند؛ دکتر محمد یوسفی، استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند و علامه طباطبائی تهران و دکتر سعید ایل بیگی، دانشیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند هستند که با تخصص علمی و تسلط بر مباحث حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی دست به چنین تالیف کاربردی و مهمی زده اند. این اثر فاخر و مهم را انتشارات بین المللی گیوا به چاپ و نشر رسانده و عزیزان علاقمند به بدنسازی و باشگاه های مربوطه و دانشجویان رشته های مرتبط می توانند نسخه چاپی این اثر را از وبسایت رسمی ناشر و نسخه الکترونیک آن را نیز به زودی از اپلیکیشن های کتاب تهیه نمایند. به امید روزی که در ورزش های خود سالم تر و دقیق تر رفتار و عمل کنیم. روابط عمومی انتشارات گیوا